OFERTA

Zakres projektowy

Biuro Projektów zajmuje się wykonywaniem projektów:

– Budowlanych

– Wykonawczych

– Warsztatowych

Projektujemy konstrukcji żelbetowe, stalowe, drewniane, murowe.

Wykonujemy również analizę dokumentacji już wykonanej pod względem poprawności wykonania jak również możliwości optymalizacji.

Wykonujemy projekty w zakresie konstrukcji dla nowych obiektów:

– budynków biurowych

– budynków jednorodzinnych

– budynków magazynowych

– budynków handlowo-usługowych

– budynków przemysłowych

W zakres działalności biura wchodzą również projekty:

– rozbudowy i modernizacji istniejących budynków

– zmiany sposobu użytkowania budynków

– projekty rozbiórek.

 

Zakres nadzorów

Biuro zajmuję się sprawowaniem nadzorów nad robotami budowlano – montażowymi jak również sprawowaniem nadzoru nad całą Inwestycją w formie;

– Nadzoru Inwestorskiego poprzez zespół Inspektorów Nadzoru, branży budowlanej oraz instalacyjnej

– Nadzoru nad Inwestycją poprzez Inwestora Zastępczego