FIRMA

O naszej firmie
Biuro projektów konstrukcji budowlanych powstało w sierpniu 2014 roku. Biuro tworzy zespół inżynierów składający się z konstruktora oraz kreatywnych asystentów. Projekty tworzymy w oparciu o licencjonowane programy ZWCAD, ABC-Płyta, ABC-Obiekt3d, AXIS VM X4, RM-WIN, SPECBUD V11, ROBOT EXPERT. Tworzymy wysoką jakość dokumentacji projektowej, zapewniamy terminowość jej realizacji. Staramy się aby współpraca odbywała się na najwyższym poziomie w przyjaznej atmosferze, w otoczeniu profesjonalistów.

W zakresie usług biura zawiera się również sprawowanie nadzorów nad robotami budowlano – montażowymi jak również całymi inwestycjami. Zespól nadzoru tworzą inżynierowie z uprawnieniami z wieloletnim doświadczeniem. W zakresie tym zapewniamy:

– zarządzanie projektem

– sprawowanie kontroli nad zgodnością realizacji z pozwoleniem na budowę, projektem, zasadami wiedzy technicznej, przepisami polskiego prawa budowlanego

– kontrolę nad realizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego

– nadzór nad jakością wykonywanych robót i używanych materiałów budowlanych

– weryfikację dokumentacji projektowej, jej kompletności i zgodności z polskimi normami budowlanymi

– monitoring i ocenę postępu prac na budowie

– ocenę zgodności projektu z harmonogramem

 

 

Zdobywanie doświadczenia – wybrane realizacje
projektowanie,budownictwo,nadzór,warszawa;

MONDI – BIURO

Obiekt: Budynek biurowy Zakres prac: Nadzór w formie Kierownika Budowy ...

projektowanie,budownictwo,nadzór,warszawa;

COLFARM

Obiekt: Zakład farmaceutyczny Zakres prac: Nadzór w formie Kierownika Budowy ...

projektowanie,budownictwo,nadzór,warszawa;

MONDI

Obiekt: Hale magazynowo – produkcyjne Zakres prac: Nadzór w formie ...

projektowanie,budownictwo,nadzór,warszawa;

SLAWEX

Obiekt: Hale magazynowa z 3 kondygnacyjnym zapleczem biurowym Zakres ...

projektowanie,budownictwo,nadzór,warszawa;

BELTRAMI

Obiekt: Hala magazynowa z zapleczem biurowym Zakres prac: Nadzór w ...

projektowanie,budownictwo,nadzór,warszawa;

WB ELECTRONICS II

Obiekt: Budynek biurowo – produkcyjny Zakres prac: Nadzór w formie ...

projektowanie,budownictwo,nadzór,warszawa;

MEDCOM

Obiekt: Budynek biurowo – produkcyjny Zakres prac: Nadzór w formie ...

projektowanie,budownictwo,nadzór,warszawa;

BACKALDRIN

Obiekt: Budynek biurowo – magazynowy Zakres prac: Nadzór w formie ...

projektowanie,budownictwo,nadzór,warszawa;

PERI

Obiekt: Plac składowy dla bazy materiałowej Zakres prac: Nadzór w ...

wb electronics

WB ELECTRONICS

Obiekt: Budynek biurowo – produkcyjny Zakres prac: Nadzór w formie ...